aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон Причины остановки

Причины остановки

Конституція України
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Прошу відзначити, ЗАКОНАМИ, а не законодавством!!!

Рішення Конституційного суду України
м. Київ, 9 липня 1998 року Справа N 17/81-97 
N 12-рп/98 N 1-1/98 
. . . 
в и р і ш и в: 
1. Термін "законодавство", що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору,треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

ЗУ “Про міліцію”
Стаття 11. Права міліції

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається 
право: ... зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою;

Наказ МВС № 111 (навіть не Постанова КМУ!)
14.1. Підставою для зупинення транспортних засобів є: 
14.1.1. Порушення ПДР ( 1306-2001-п ) водіями. 
14.1.2. Характер руху транспортного засобу викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму). 
14.1.3. Відсутність номерних (го) знаків (а) на транспортному засобі або наявність номерних знаків, які не відповідають вимогам стандартів, закріплені у не встановленому для цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за відсутності талона про проходження державного технічного огляду. 
14.1.4. Наявність ознак, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу. 
14.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів або вантажу до скоєння ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення. 
14.1.6. Перебування транспортного засобу в розшуку, а також наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою. 
14.1.7. Необхідність опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути. 
14.1.8. Необхідність залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції або як свідка при оформленні адміністративних матеріалів. 
14.1.10. Виконання рішень уповноважених на те державних органів про обмеження чи заборону руху. 
14.1.11. Якщо технічний стан транспортного засобу або спосіб закріплення вантажу на ньому створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. 
14.1.12. Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

І окремо:
14.1.9. Проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, а також документів на транспортний засіб і вантаж.

 

Случайное из ПДД

22. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА

22.1. Масса груза, который перевозится, и распределение веса на оси не должны превышать величин, определенных технической характеристикой данного транспортного средства.

22.2. Водитель перед началом движения обязан проверить надежность расположения и крепления груза, а во время движения - контролировать это, чтобы предотвратить его падение, волочение, травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.

22.3. Перевозка груза разрешается при условии, что он: 
а) не подвергает опасности участников дорожного движения; 
б) не нарушает устойчивости транспортного средства и не затрудняет управление им; 
в) не ограничивает водителю обзора; 
г) не закрывает внешние световые приборы, светоотражатели, номерные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, которые подаются рукой; 
гг) не создает шума, не поднимает пыли и не загрязняет проезжую часть и окружающую среду.

22.4. Грузы, которые выступают за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, а по ширине превышает 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, должны быть обозначены соответственно требованиям подпункта "з" пункта 30.3 этих Правил.

22.5. 22.5. По   специальным   правилам   осуществляется   дорожная перевозка опасных грузов,  движение транспортных средств и  их составив в случае, когда хоть один из их габаритов превышает по ширине 2,6 м,  по высоте от поверхности дороги - 4 м (для  контейнеровозов на  установленных  маршрутах  -  4,35  м)    длинной - 22 м (для маршрутных транспортных средств - 25 м), фактическая масса свыше 38 т, нагрузка на одиночную ось - 11 т (для автобусов, троллейбусов - 11,5 т),  сдвоеные оси - 16 т,  строенные -  22  т  (на  установленных Минтрансзвъязку   и  Госавтоинспекцией  маршрутах  -  40  т,  для контейнеровозов на установленных маршрутах - 44 т,  нагрузка на одиночную ось - 11 т, сдвоеные оси - 18 т, строенные - 24 т) или если груз выступает за задний габарит транспортного средства более чем на 2 м. 
Оси следует считать сдвоенными или строенными, если расстояние между ними (сопредельными) не превышает 2,5 м.

22.6. Тпанспортные средства,  которые совершают перевозки опасных грузов, должны двигаться с включенным ближним светом фар,  задними габаритными фанарями и установленными распознавательными знаками, предусмотренными  пунктом 30.3 этих Правил, а большегрузные и крупногабаритные транспортные средства  -  также с включенным проблесковым маячком (проблесковыми маячками) оранжевого цвета.".