aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон Причины остановки

Причины остановки

Конституція України
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. 
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Прошу відзначити, ЗАКОНАМИ, а не законодавством!!!

Рішення Конституційного суду України
м. Київ, 9 липня 1998 року Справа N 17/81-97 
N 12-рп/98 N 1-1/98 
. . . 
в и р і ш и в: 
1. Термін "законодавство", що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої форми трудового договору,треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах 
їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

ЗУ “Про міліцію”
Стаття 11. Права міліції

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається 
право: ... зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про те, що він використовується з протиправною метою;

Наказ МВС № 111 (навіть не Постанова КМУ!)
14.1. Підставою для зупинення транспортних засобів є: 
14.1.1. Порушення ПДР ( 1306-2001-п ) водіями. 
14.1.2. Характер руху транспортного засобу викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка та періодична зміна напрямку руху і (або) швидкісного режиму). 
14.1.3. Відсутність номерних (го) знаків (а) на транспортному засобі або наявність номерних знаків, які не відповідають вимогам стандартів, закріплені у не встановленому для цього місці, закриті іншими предметами чи забруднені, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцять метрів, а також керування транспортним засобом за відсутності талона про проходження державного технічного огляду. 
14.1.4. Наявність ознак, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу. 
14.1.5. Наявність даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів або вантажу до скоєння ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення. 
14.1.6. Перебування транспортного засобу в розшуку, а також наявність даних про використання транспортного засобу з протиправною метою. 
14.1.7. Необхідність опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, адміністративного правопорушення, злочину, свідками якого вони є або могли бути. 
14.1.8. Необхідність залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції або як свідка при оформленні адміністративних матеріалів. 
14.1.10. Виконання рішень уповноважених на те державних органів про обмеження чи заборону руху. 
14.1.11. Якщо технічний стан транспортного засобу або спосіб закріплення вантажу на ньому створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. 
14.1.12. Порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.

І окремо:
14.1.9. Проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, а також документів на транспортний засіб і вантаж.

 

Случайное из ПДД

24. УЧЕБНАЯ ЕЗДА

24.1. Учить вождению транспортного средства разрешается только лицам, которые не имеют для этого медицинских противопоказаний, а в случае подготовки лицом соответственно требованиям пункта 24.7 в индивидуальном порядке - при наличии соответствующей медицинской справки.

24.2. Лицам, которые учатся вождению автомобиля, должно быть не менее 16 лет, а мотоцикла - 14 лет. Такие лица обязаны иметь при себе документ, который удостоверяет их возраст.

24.3. Лицо, которое учится вождению транспортного средства, обязано знать и выполнять требования этих Правил.

24.4. Начальное обучение вождению транспортного средства должно проводиться на закрытых площадках, автодромах или в местах, где отсутствуют другие участники дорожного движения.

24.5. Учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии мастера производственного обучения вождению (лица, которое учит) и при достаточных начальных навыках вождения у того, кто учится.

24.6. Мастер производственного обучения вождению учебного заведения независимо от его формы собственности и хозяйствования должен иметь при себе документ на право обучения вождению и удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и несет ответственность как водитель в соответствии с законодательством.

24.7. Лицо, которое учит вождению в индивидуальном порядке, должно иметь стаж водителя не менее 3 лет и удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. Это лицо также несет ответственность как водитель в соответствии с законодательством.

24.8. Механические транспортные средства, на которые проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки "Учебное транспортное средство"

опознавательный знак Учебное транспортное средство

соответственно требованиям подпункта "к" пункта 30.3 этих Правил. Автомобили учебных заведений, которые систематически используются для обучения вождению, кроме того, должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и торможение, зеркалом заднего вида для мастера производственного обучения.

 

24.9. Запрещается обучение вождению транспортных средств в жилой зоне

Дорожный знак Жилая зона

, на дорогах для автомобилей

Дорожный знак Дорога для автомобилей

и автомагистралях

Дорожный знак Автомагистраль

. Перечень дорог, на которые разрешается обучение вождению транспортных средств, согласуется с Госавтоинспекцией.