aliksan.com

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ

Нещодавно я опублікував статтю про те, які документи доречно подавати при складанні працівником ДАІ протоколу про порушення правил дорожнього руху, щоб виграти час на роздуми та перешкодити негайному винесенню постанови про накладення адмінстягнення.
В даній публікації розглянемо можливі шляхи оскарження постанов ДАІ про накладення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення, зокрема, за порушення правил дорожнього руху.

Право особи на оскарження постанови передбачено ст.287 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП): «Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим». Однак, слід знати, що термін оскарження постанови обмежений строком у 10 днів з дня винесення постанови, про що зазначено у ст.289 КУпАП: «Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови».
Способів оскарження постанови працівника ДАІ є декілька:
 1. вищестоящому керівництву працівника ДАІ;
 2. прокурору для подальшого опротестування;
 3. до суду.
Оскільки, два перших способи оскарження мають довільну форму та не потребують особливих знань та навиків, розглянемо детально найбільш дієвий спосіб оскарження постанови ДАІ – до суду.

До якого суду звертатись?
Згідно п.3 ч.1 ст.288 КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом. Таким чином, КУпАП передбачаючи право на оскарження постанови до суду, не визначає самого порядку такого оскарження, а відсилає до Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ).  Згідно п.1 ч.1 ст.17 КАСУкомпетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. У відповідності до п.2 ч.1 ст.18 КАСУ місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. Отже, нам точно відомо, що скарга на постанову у вигляді адміністративного позову має розглядатись місцевим загальним судом.
КАСУ слід керуватися також під час вибору місця оскарження постанови – за місцем проживання позивача чи за місцем знаходження одного з відповідачів.
За загальною нормою ч.1 ст.19 КАСУ адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Постанова ДАІ про притягнення до адміністративної відповідальності є правовим актом та стосується інтересів конкретної особи (порушника), тобто є актом індивідуальної дії. До правових актів індивідуальної дії належать також рішення (постанови) про притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності, які прийняті суб'єктами владних повноважень, крім суду (абз.2 п.3 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України №2 від 06.03.2008). Крім того, під правовим актом індивідуальної дії суди розуміють акти ненормативного характеру, які породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними певного кола суб'єктів), якому вони адресовані (Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» 02-5/35 від 26.01.2000 із змінами та доповненнями). Виходячи із викладеного, необхідно керуватися ч.2 ст.19 КАСУ. В ній зазначено, що адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуються адміністративними судами за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача.
Отже, адміністративний позов має розглядатися за місцем проживання (перебування, знаходження) позивача місцевим загальним судом (міським, районним, міськрайонним). Точну назву та адресу конкретного суду можна отримати на сайті «Судова влада України».

Хто має бути відповідачем?
Як вже зазначалось вище, ми оскаржуємо рішення суб’єкта владних повноважень. Згідно п.7 ст.3 КАСУ суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Тобто, суб’єктом владних повноважень в нашому випадку є як Державна автомобільна інспекція (орган державної влади), так і працівник Державтоінспекції (їхня посадова чи службова особа). При цьому слід враховувати, що не кожен орган Державтоінспекції може бути стороною в адміністративній справі, зокрема відповідачем. В адміністративному судочинстві існує поняття адміністративної правосуб’єктності – це здатність мати процесуальні права та обов'язки (ч.1 ст.48 КАСУ). Згідно ч.3 ст.48 КАСУ здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов'язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам). Тобто, виключно юридичні особи можуть бути стороною у справі (відповідачем).
Відповідно до абзацу 2 пункту 1 Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 за №341до складу Державтоінспекції входять:
 • департамент Державтоінспекції МВС,
 • управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
 • Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем,
 • спеціальний підрозділ дорожньо-патрульної служби особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС,
 • відділи (відділення) Державтоінспекції з обслуговування адміністративних територій міст, районів, районів у містах,
 • автомобільно-технічної інспекції та реєстраційно-екзаменаційної роботи,
 • підрозділи дорожньо-патрульної служби.
Однак, у відповідності до п.9 зазначеного Положення статус юридичної особи мають лише:
 • Департамент Державтоінспекції МВС,
 • управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
 • Центр безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС.
Враховуючи викладене, відповідачем за адміністративним позовом, окрім службової особи - працівника Державтоінспекції, можуть бути лише управління (відділи) ДАІ областей і міст Києва та Севастополя, але в жодному випадку не міські чи районні відділення (відділи) ДАІ. Адреси управлінь ДАІ можна отримати на сайті Департаменту ДАІ МВС.

Форма оскарження:
Оскарження до суду постанови ДАІ має вчинятись у формі адміністративного позову, оскільки, у відповідності до ст.104 КАСУ іншого способу звернення до адміністративного суду, окрім зазначеного, не передбачено.

Судовий збір:
У відповідності до ч.5 ст.288 КУпАП особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита. Проте, КАСУ передбачає сплату заявником судового збору, а не державного мита. Так, згідно ч.1 ст.89 КАСУ особа, яка звертається до адміністративного суду із позовною заявою … повинна сплатити судовий збір. Крім того, в КУпАП зазначено про звільнення від мита лише при оскарженні постанови, а в нашому випадку мова йде про позов, а не скаргу (див.-Форма оскарження). Таким чином, виходячи із цих підстав, сплата судового збору є обов’язковою.
Розмір судового збору визначається відповідно до підпункту "б" пункту 1 статті 3Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", крім випадків, встановлених підпунктом 3 цього пункту (пп.2 п.3 Прикінцевих та перехідних положень КАСУ) та становить 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян = 3,40 грн.
Реквізити відповідного суду для оплати судового збору можна знайти на сайті «Судова влада України», а бланк для заповнення та сплати судового збору можна завантажити з цієї сторінки.

Підстави для скасування постанови:
В мережі Інтернет можна віднайти безліч випадків та прикладів доведення неправомірності притягнення до адміністративної відповідальності: щодо зупинки (стоянки), перевищення швидкості, виїзду на зустрічну смугу, ненадання переваги в русі пішоходам, проїзду на заборонені знаки і т.д. На практиці кожен випадок є досить індивідуальним та потребує певної конкретизації при описанні в адміністративному позові.
Принаймні, тепер ми маємо готову форму-шаблон адміністративного позову (завантажитиMS Word 44Кб).
В. Зломинога

 

 

Случайное из ПДД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Эти Правила соответственно Закону Украины "О дорожном движении" устанавливают единый порядок дорожного движения на всей территории Украины. Другие нормативные акты, которые касаются особенностей дорожного движения (перевозка специальных грузов, эксплуатация транспортных средств отдельных видов, движение на закрытой территории и т.п.), должны основываться на требованиях этих Правил.

1.2. В Украине установлено правостороннее движение транспортных средств.

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и неуклонно выполнять требования этих Правил, а также быть взаимно вежливыми.

1.4. Каждый участник дорожного движения имеет право рассчитывать на то, что и другие участники выполняют эти Правила.

1.5. Действия или бездеятельность участников дорожного движения и других лиц не должны создавать опасность или препятствие для движения, угрожать жизни или здоровью граждан, причинять материальные убытки. 
Лицо, которое создало такие условия, обязано немедленно принять меры к обеспечению безопасности дорожного движения на этом участке дороги и принять все возможные меры к устранению препятствий, а если это невозможно, предупредить о них других участников дорожного движения, сообщить подраздел милиции, собственника дороги или уполномоченный ним орган.

1.6. Использовать дороги не по их назначению разрешается с учетом требований статей 36-38 Закона Украини "Об автомобильных дорогах".

1.7. Водители, пешеходы и пассажиры обязаны быть в особенности внимательными к таким категориям участников дорожного движения, как дети, люди преклонного возраста и лицам с явными признаками инвалидности.

1.8. Ограничение в дорожном движении, кроме предусмотренных этими Правилами, могут быть внедрены в установленном законодательством порядке.

1.9. Лица, которые нарушают эти Правила, несут ответственность в соответствии с законодательством.

1.10. Термины, которые приведены в настоящих Правилах, имеют такое значение: 
автобус - автомобиль с количеством мест для сидения большее девяти с местом водителя включительно, что по своей конструкцией и оснащением предназначен для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности; 
автомагистраль - автомобильная дорога, начало и конец которой отмечаются дорожными знаками 5.1

Дорожный знак Автомагистраль

и 5.2

Дорожный знак Конец автомагистрали

(см. дополнение 1), имеет для каждого направления движения отдельные проезжие части, разделенные разделительной полосой, не имеет перекрестков на одном равные с другими дорогами, железнодорожными и трамвайными колеями, пешеходными или велосипедными дорожками; 
автомобильная дорога, улица (дорога) - часть территории, в том числе в населенном пункте, предназначенная для движения транспортных средств и пешеходов, со всеми расположенными на ней сооружениями (мостами, путепроводами, эстакадами, надземными и подземными пешеходными переходами) и средствами организации дорожного движения, и ограниченная по ширине внешним краем тротуаров или краем полосы отвода. Этот термин включает также специально построенные временные дороги, кроме произвольно наезженных дорог (колей); 
безопасная дистанция - расстояние до транспортного средства, которое двигается впереди по той же самой полосе, которое в случае его внезапного торможения или остановки даст возможность водителю транспортного средства, которое двигается позади, предотвратить столкновение без осуществления любого маневра; 
автомобильные дороги   государственного   значения  -  автомобильные дороги  общего  пользования,  к  которым  принадлежат  международные, национальные  и  региональные  автомобильные  дороги,  которые обозначены соответствующими дорожными знаками;
безопасный интервал - расстояние между боковыми частями транспортных средств, которые двигаются, или между ними и другими объектами, по которому гарантирована безопасность дорожного движения; 
безопасная скорость - скорость, при которой водитель имеет возможность безопасно управлять транспортным средством и контролировать его движение в конкретных дорожных условиях; 
буксирование (буксировка) - перемещение одним транспортным средством другого транспортного средства, которое не подлежит эксплуатации, транспортным средством на жестком или гибком сцеплении или способом частичной погрузки на платформу или на специальное опорное приспособление; 
грузовой автомобиль - автомобиль, который по своей конструкции и оснащению предназначен для перевозки грузов; 
велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которая приводится в движение мускульной силой человека, который находится на нем; 
велосипедная дорожка - выполненная в границах дороги или вне ее, дорожка с покрытием, которая предназначена для движения на велосипедах и мопедах и обозначенная дорожным знаком 4.12

Дорожный знак Дорожка для велосипедистов

(см. дополнение 1); 
видимость в направления движения - максимальное расстояние, на котором с места водителя можно четко распознать границы элементов дороги и размещение участников движения, которое дает возможность водителю ориентироваться во время управления транспортным средством, в частности для выбора безопасной скорости и осуществления безопасного маневра; 
вынужденная остановка - прекращение движения транспортного средства из-за его технического состояния или опасности, которая создается перевозимым грузом, состояние водителя (пассажира) или препятствия на дороге; 
опережение - движение транспортного средства со скоростью, которая превышает скорость попутного транспортного средства, которое двигается рядом по сопредельной полосе; 
собственник транспортного средства - физическое или юридическое лицо, которое владеет имущественными правами на транспортное средство и имеет на это соответствующие документы; 
водитель - лицо, которое управляет транспортным средством. Всадник, извозчик, погонщик животных, который ведет их за повод, приравнивается к водителю. Водителем является также лицо, которое учит управлению, находясь непосредственно в транспортном средстве; 
габаритно-весовой контроль - проверка габаритных и весовых параметров транспортного средства (в том числе механического транспортного средства), прицепа и груза на предмет соответствия установленным нормам по габаритам (ширина, высота от поверхности дороги, длина транспортного средства) и по нагрузке (фактическая масса, нагрузка на ось), которая проводится в соответствии с установленным порядком на стационарных или передвижных пунктах габаритно-весового контроля;
тормозной путь - расстояние, которое проходит транспортное средство во время экстренного торможения с начала осуществления воздействия на орган управления тормозной системой (педаль, рукоятку) до места его остановки; 
главная дорога - дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначенная знаками 1.22

Дорожный знак Перекресток с второстепенной дорогой

1.23.1 - 1.23.4

Дорожный знак Прилегание второстепенной дороги с правой стороны
Дорожный знак Прилегание второстепенной дороги с левой стороны
Дорожный знак Прилегание второстепенной дороги слева и справа

и 2.3

Дорожный знак Главная дорога

. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к пересекаемой; 
уступить дорогу - требование к участнику дорожного движения не продолжать или не возобновлять движение, не осуществлять никаких маневров (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения), если это может заставить других участников дорожного движения, которые имеют преимущество, изменить направление движения или скорость; 
разрешенная максимальная масса - масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, которая установлена технической характеристикой транспортного средства как максимально допустимая. Разрешенная максимальная масса автопоезда - это сумма разрешенной максимально допустимой массы каждого транспортного средства, которое входит в состав автопоезда; 
дорожно-транспортное происшествие - событие, которое произошло во время движения транспортного средства, вследствие которого погибли или ранены (травмированы) люди или причинен материальный ущерб; 
дорожные условия - совокупность факторов, которые характеризуют (с учетом времени года, времени суток, атмосферных явлений, освещенности дороги) видимость в направления движения, состояние поверхности проезжей части (чистота, ровность, шершавость, сцепление), а также его ширину, величину уклонов на спусках и подъемах, виражей и скруглений, наличие тротуаров или обочин, средств организации дорожного движения и их состояние; 
дорожная обстановка - совокупность факторов, которые характеризуются дорожными условиями, наличием препятствий на определенном участке дороги, интенсивностью и уровнем организации дорожного движения (наличие дорожной разметки, дорожных знаков, дорожного оснащения, светофоров и их состояние), которые должен учитывать водитель во время выбора скорости, полосы движения и приемов управление транспортным средством; 
эксплуатация транспортного состава - транспортирование тягачом прицепа в соответствии с инструкцией по его использованию (соответствие прицепа тягачу, наличие страхового соединения, единой системы сигнализации, освещение и т.п.); 
эстакада - инженерное сооружение для движения транспортных средств и (или) пешеходов, поднятие одной дороги над другой в месте их пересечения, а также для создания дороги на определенной высоте, которая не имеет съездов на другую дорогу; 
жилая зона - дворовые территории, а также части населенных пунктов, обозначенные дорожным знаком 5.31

Дорожный знак Жилая зона

(см. дополнение 1); 
железнодорожный переезд - пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне; 
ослепление - физиологическое состояние водителя вследствие действия света на его зрение, при котором водитель объективно не имеет возможности обнаружить препятствия или распознать границы элементов дороги на минимальном расстоянии; 
остановка - прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или большее, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или загрузки (разгрузки) груза, выполнения требований этих Правил (предоставление преимущества в движении, выполнение требований регулировщика, сигналов светофора и т.п.); 
колона пешеходов - организованная группа людей, которые двигаются по проезжей части в одном направлении; 
колона транспортных средств - организованная группа из трех и больше транспортных средств, которые вместе двигаются в одном направлении непосредственно один за другим с постоянно включенным ближним светом фар; 
край проезжей части (для нерельсовых транспортных средств) - видимая условная или обозначенная дорожной разметкой линия на проезжей части в месте ее прилегания к обочине, тротуара, газона, разделительной полосы, полосы для движения трамваев, велосипедной или пешеходной дорожки; 
крайнее положение на проезжей части - положение транспортного средства на расстоянии от края проезжей части (середины проезжей части или разделительной полосы), которое не дает возможности двигаться попутному транспортному средству (в том числе двухколесному) еще более близкое к краю проезжей части (середины проезжей части или разделительной полосы); 
легковой автомобиль - автомобиль с количеством мест для сидения не более девяти, с местом водителя включительно, который по своей конструкции и оснащению предназначен для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности; 
маршрутные транспортные средства (транспортные средства общего пользования) - автобусы, микроавтобусы, троллейбусы, трамваи и такси, которые двигаются по установленным маршрутам и имеют определенные места на дороге для посадки (высадки) пассажиров; 
механическое транспортное средство - транспортное средство, которое приводится в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы (кроме транспортных средств, рабочий объем двигателя которых не превышает 50 куб. см), а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт; 
микроавтобус - одноэтажный автобус с количеством мест для сидения не более семнадцати с местом водителя включительно; 
мост - сооружение, предназначенное для движения через речку, овраг и прочие препятствия, границами которого являются начало и конец пролетных сооружений; 
мопед - двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см; 
мотоцикл - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, что имеет двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и больше. К мотоциклам приравниваются мотороллеры, мотоколяски, трехколесные и прочие механические транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг; 
населенный пункт - застроенная территория, въезды на которую и выезды из которой отмечаются дорожными знаками 5.45

Дорожный знак Начало населенного пункта

5.46

Дорожный знак Конец населенного пункта

5.47

Дорожный знак Начало населенного пункта

5.48

Дорожный знак Конец населенного пункта


опасность для движения - изменение дорожной обстановки (в том числе появление подвижного объекта, который приближается к полосе движения транспортного средства или пересекает его) или технического состояния транспортного средства, которое угрожает безопасности дорожного движения и заставляет водителя немедленно уменьшить скорость или остановиться. Частным случаем опасности для движения является движение в границах полосы транспортного средства другого транспортного средства навстречу общему потоку; 
недостаточная видимость - видимость дороги в направлении движения менее 300 м в сумерках, в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п.; 
обгон - опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения; 
ограниченная обзорность - видимость дороги в направления движения, которая ограничена геометрическими параметрами дороги, придорожными инженерными сооружениями, насаждениями и другими объектами, а также транспортными средствами; 
обзорность - объективная возможность видеть дорожную обстановку с места водителя; 
пассажир - лицо, которое пользуется транспортным средством и находится в нем, но не причастен к управлению им; 
преимущество - право на первоочередное движение относительно других участников дорожного движения; 
препятствие для движения - недвижимый объект в границах полосы движения транспортного средства или объект, который двигается попутно в границах этой полосы (за исключением транспортного средства, которое двигается навстречу общему потоку транспортных средств) и заставляет водителя маневрировать или уменьшать скорость вплоть до остановки транспортного средства; 
перекресток - место, пересечения или разветвление дорог на одном участке, границей которого являются условные линии между началом скруглений краев проезжей части любой из дорог. Не считается перекрестком место прилегания к дороге выезда из близлежащей территории; 
пешеход - лицо, которое принимает участие в дорожном движении вне транспортных средств и не выполняет на дороге любую работу. К пешеходам приравниваются также лица, которые двигаются в инвалидных колясках без двигателя, ведут велосипед, мопед, мотоцикл, везут санки, тележку, детскую или инвалидную коляску; 
пешеходный переход - участок проезжей части или инженерное сооружение, предназначенный для движения пешеходов через дорогу. Пешеходные переходы отмечаются дорожными знаками 5.35.1 - 5.37.2

Дорожный знак Пешеходный переход с правой стороны дороги
Дорожный знак Пешеходный переход с левой стороны дороги
Дорожный знак Подземный пешеходный переход
Дорожный знак Подземный пешеходный переход
Дорожный знак Надземный пешеходный переход
Дорожный знак Надземный пешеходный переход

(см. дополнение 1), дорожной разметкой 1.14.1, 1.14.21.14.3 (см. дополнение 2), пешеходными светофорами

светофор пешеходный переход

. Из-за отсутствия дорожной разметки границы пешеходного перехода определяются расстоянием между дорожными знаками или пешеходными светофорами, а на перекрестке с отсутствием пешеходных светофоров, дорожных знаков и разметки - шириной тротуаров или обочин. 
Регулированным считается пешеходный переход, движение по которому регулируется светофором или регулировщиком, не регулированным - пешеходный переход, на котором нет регулировщика, светофоры отсутствуют или отключены или работают в режиме мигания желтого сигнала; 
пешеходная дорожка - дорожка с покрытием, предназначенная для движения пешеходов, выполненная в границах дороги или вне ее и обозначенная знаком 4.13

Дорожный знак Дорожка для пешеходов

(см. дополнение 1); 
близлежащая территория - территория, которая прилегает к краю проезжей части и не предназначена для сквозного проезда, а лишь для въезда ко дворам, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них; 
прицеп - транспортное средство, предназначенное для движения только в соединении с другим транспортным средством. К этому виду транспортных средств относятся также полуприцепы и прицепы-роспуски; 
проезжая часть - элемент дороги, предназначен для движения нерельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы; 
регулировщик - работник милиции, воинской инспекции безопасности дорожного движения, дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, которые имеют соответствующее удостоверение и экипировку (форменная одежда или опознавательный знак, нарукавная повязка, жезл, диск с красным сигналом или светоотражателем, красный фонарь или флажок) и регулируют дорожное движение; 
рельсовое транспортное средство - трамвай и платформы со специальным оснащением, которые двигаются по трамвайным колеям. Все другие транспортные средства, которые принимают участие в дорожном движении, считаются нерельсовыми; 
разделительная полоса - выделенный конструктивно или с помощью сплошных линий дорожной разметки 1.1 или 1.2 (см.дополнение 2) элемент автомобильной дороги, которая разделяет сопредельные проезжие части. Разделительная полоса не предназначена для движения или стоянки транспортных средств. При наличии на разделительной полосе тротуара на нем разрешается движение пешеходов; 
полоса движения - продольная полоса на проезжей части высотой по меньшей мере 2,75 м, обозначенная или не обозначенная дорожной разметкой и предназначенная для движения нерельсовых транспортных средств; 
стоянка - прекращение движения транспортного средства на время, больше чем 5 минут, по причине, не связанной с необходимостью выполнения требований этих Правил, посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза; 
темное время суток - часть суток от окончания вечерних (30 мин после захода солнца) до начала утренних сумерек (30 мин до восхода солнца); 
транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки людей и (или) груза, а также установленного на нем специального оснащения или механизмов; 
перевозка организованных групп детей - одновременная перевозка десяти  и  больше  детей  с  руководителем,  ответственным   за   их сопровождение  во время поездки (на группу из тридцати и больше детей назначается дополнительно медицинский работник);
трамвайная колея - элемент дороги, предназначен для движения рельсовых транспортных средств, которое ограничивается по ширине специально выделенной отмосткой трамвайной линии или дорожной разметкой. По трамвайной колее допускается движение нерельсовых транспортных средств в соответствии с разделом 11 этих Правил; 
тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, который прилегает к проезжей части или отделен от нее газоном; 
обочина - выделенный конструктивно или сплошной линией дорожной разметки элемент автомобильной дороги, которая прилегает непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с нею на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных этими Правилами. Обочина может использоваться для остановки и стоянки транспортных средств, движения пешеходов, мопедов, велосипедов (из-за отсутствия тротуаров, пешеходных, велосипедных дорожек или в случае невозможности передвигаться по ним), гужевых телег (саней); 
участник дорожного движения - лицо, которое принимает непосредственное участие в процессе движения на дороге как пешеход, водитель, пассажир, погонщик животных; 
путепровод - инженерное сооружение мостового типа над другой дорогой (железной дорогой) в месте их пересечения, которое обеспечивает движение по ней на разных уровнях и дает возможность съезда на другую дорогу.