aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон Права водителя

Права водителя

ст. 268:

Стаття 268. Права особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності 
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, 
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у 
галузі права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати 
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не 
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по 
справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 
присутності особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути 
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її 
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не 
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
При розгляді справ про адміністративні правопорушення, 
передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 
160-2, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, 
частиною першою статті 185-3, статтями 185-7 і 187 цього Кодексу, 
присутність особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення її від явки на 
виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у 
місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом 
внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.
Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли 
явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.


ст. 63 Конституции:

Особа не несе відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких
родичів, коло яких визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком
суду.

 

Случайное из ПДД

24. УЧЕБНАЯ ЕЗДА

24.1. Учить вождению транспортного средства разрешается только лицам, которые не имеют для этого медицинских противопоказаний, а в случае подготовки лицом соответственно требованиям пункта 24.7 в индивидуальном порядке - при наличии соответствующей медицинской справки.

24.2. Лицам, которые учатся вождению автомобиля, должно быть не менее 16 лет, а мотоцикла - 14 лет. Такие лица обязаны иметь при себе документ, который удостоверяет их возраст.

24.3. Лицо, которое учится вождению транспортного средства, обязано знать и выполнять требования этих Правил.

24.4. Начальное обучение вождению транспортного средства должно проводиться на закрытых площадках, автодромах или в местах, где отсутствуют другие участники дорожного движения.

24.5. Учебная езда на дорогах разрешается только в присутствии мастера производственного обучения вождению (лица, которое учит) и при достаточных начальных навыках вождения у того, кто учится.

24.6. Мастер производственного обучения вождению учебного заведения независимо от его формы собственности и хозяйствования должен иметь при себе документ на право обучения вождению и удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и несет ответственность как водитель в соответствии с законодательством.

24.7. Лицо, которое учит вождению в индивидуальном порядке, должно иметь стаж водителя не менее 3 лет и удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. Это лицо также несет ответственность как водитель в соответствии с законодательством.

24.8. Механические транспортные средства, на которые проводится обучение, должны иметь опознавательные знаки "Учебное транспортное средство"

опознавательный знак Учебное транспортное средство

соответственно требованиям подпункта "к" пункта 30.3 этих Правил. Автомобили учебных заведений, которые систематически используются для обучения вождению, кроме того, должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и торможение, зеркалом заднего вида для мастера производственного обучения.

 

24.9. Запрещается обучение вождению транспортных средств в жилой зоне

Дорожный знак Жилая зона

, на дорогах для автомобилей

Дорожный знак Дорога для автомобилей

и автомагистралях

Дорожный знак Автомагистраль

. Перечень дорог, на которые разрешается обучение вождению транспортных средств, согласуется с Госавтоинспекцией.