aliksan.com

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Главная Авто и закон Регистрация мопедов 50 куб.

Регистрация мопедов 50 куб.

Вопрос:
1.Действительно ли утвердили приказ о обязательной регистрации мопедов до 50 кубов ?
2.То есть - действительно ли нужно получать права и номера на мопеды до 50 кубов ?
Ответ:
1. Нет.
2. Да. С 1 января 2010 года.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 511
Київ
Про внесення змін до Положення
про порядок видачі посвідчень водія
та допуску громадян
до керування транспортними засобами
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія
та   допуску   громадян   до   керування  транспортними  засобами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  8  травня
1993 р.  N 340 ( 340-93-п ) (ЗП України,  1993 р.,  N 10, ст. 211;
1994 р.,  N 4,  ст.  88;  Офіційний вісник України, 1999 р., N 42,
ст. 2096;  2004 р.,  N 19, ст. 1335), виклавши його в редакції, що
додається.
Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 1993 р. N 340 ( 340-93-п )
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 511)
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень водія
та допуску громадян
до керування транспортними засобами
Загальні положення
1. Це Положення є обов'язковим для всіх підприємств, установ,
організацій  незалежно  від  форми  власності та громадян України,
іноземних громадян та осіб без громадянства.
2. Особи допускаються до керування транспортними засобами  за
наявності   у  них  національного  посвідчення  водія  відповідної
категорії (далі - посвідчення водія).
3. Транспортні  засоби,  керування  якими   дозволяється   за
наявності  посвідчення  водія,  залежно від їх типів і призначення
поділяються на категорії:
А1 -  мопеди,  моторолери  та  інші  двоколісні   транспортні
засоби,  які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів
або електродвигун потужністю до 4 кВт;
А - мотоцикли та  інші  двоколісні  транспортні  засоби,  які
мають  двигун  з робочим об'ємом 50 куб.  сантиметрів і більше або
електродвигун потужністю 4 кВт і більше;
В1 -  квадро-  і  трицикли,  мотоцикли  з  боковим  причепом,
мотоколяски  та  інші  триколісні  (чотириколісні) мототранспортні
засоби, дозволена   максимальна    маса    яких    не    перевищує
400 кілограмів;
В - автомобілі,  дозволена максимальна маса яких не перевищує
3500 кілограмів (7700 фунтів),  а кількість  сидячих  місць,  крім
сидіння водія, - восьми;
С1 -   призначені   для   перевезення   вантажів  автомобілі,
дозволена максимальна   маса   яких   становить   від   3500    до
7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);
С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена
максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів);
D1 - призначені для перевезення пасажирів  автобуси,  в  яких
кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;
D -  призначені  для  перевезення пасажирів автобуси,  в яких
кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;
ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состави транспортних засобів з тягачем
категорії В,  С1,  С, D1 або D, яким водій має право керувати, але
який не належить до  зазначених  категорій  составів  транспортних
засобів;
Т - трамваї та тролейбуси.
4. У посвідченні водія,  зразок якого затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р.  N 47 ( 47-92-п  )
(ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; 2004 р., N 49, ст. 3212), вгорі
у графі  "10"  проставляється  дата  надання  права  на  керування
транспортними засобами відповідної категорії. Інші позиції у графі
"10" посвідчення водія,  де  зазначаються  категорії  транспортних
засобів, право на керування якими не надається, не заповнюються.
5. Водіям  транспортних засобів категорій В,  С1,  С,  D1 і D
дозволяється керувати такими засобами також з причепом, повна маса
якого не перевищує 750 кілограмів.
До керування транспортними засобами категорій В,  С1, С, D1 і
D з причепами,  повна маса яких становить більш як 750 кілограмів,
а також зчепленими автобусами допускаються водії,  які мають право
на керування транспортними засобами категорій ВЕ,  С1Е,  СЕ, D1E і
DE.
Умови допуску до керування транспортними засобами
6. Право   на   керування  транспортними  засобами  надається
особам, які досягли:
шістнадцятирічного віку - категорії А1, А;
вісімнадцятирічного віку - категорії В1, В, С1, С;
дев'ятнадцятирічного віку - категорії BE, C1E, СЕ;
двадцятиоднорічного віку - категорії D1, D, D1E, DE, Т.
7. Право на  керування  транспортними  засобами,  обладнаними
спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для
перевезення  небезпечних  вантажів,   а   також   автобусами,   що
здійснюють  перевезення  за міжміськими і міжнародними маршрутами,
надається  особам,  які  останні   три   роки   працюють   водіями
транспортних засобів відповідної категорії.
Військовослужбовці строкової військової служби мають право на
керування   транспортними   засобами,   обладнаними   спеціальними
звуковими  і світловими сигналами або призначеними для перевезення
небезпечних вантажів,  після проходження спеціальної підготовки  і
стажування протягом шести місяців.
8. Посвідчення   водія   на   право  керування  транспортними
засобами,  обладнаними  спеціальним  засобом  ручного   керування,
видається  за  наявності  позитивного  висновку  медико-соціальної
експертної комісії  закладів  охорони  здоров'я  після  закінчення
закладу  з  підготовки,  перепідготовки  і підвищення кваліфікації
водіїв  (далі  -  заклад  з  підготовки   водіїв)   та   складення
теоретичного  і практичного іспитів в реєстраційно-екзаменаційному
підрозділі Державтоінспекції.
9. Право на керування транспортними  засобами  категорій  ВЕ,
С1Е,  СЕ,  D1E і DE надається особам,  які мають посвідчення водія
категорії В,  С1,  С,  D1 і D або кількох з  них  та  безперервний
річний стаж керування транспортними засобами категорії В,  С1,  С,
D1,  D,  пройшли перепідготовку  за  встановленими  програмами  та
склали в реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції
практичний  іспит  з  навичок  керування   составом   транспортних
засобів.
Право на   керування   транспортними  засобами  категорії  D1
надається особам,  які мають посвідчення водія категорії В або С1,
чи  категорій  В  та  С1  і  безперервний трирічний стаж керування
відповідним  транспортним  засобом,  пройшли   перепідготовку   за
встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити
на право керування транспортними засобами категорії D1.
Право на  керування  транспортними   засобами   категорії   D
надається особам,  які мають посвідчення водія категорій В, С1, С,
D1 або кількох з них,  мають безперервний трирічний стаж керування
транспортним засобом відповідної категорії, пройшли перепідготовку
за встановленими програмами та  склали  теоретичний  і  практичний
іспити на право керування транспортними засобами категорії D.
До безперервного   стажу   керування   транспортним   засобом
включається як робота протягом останнього  часу  на  транспортному
засобі, так і керування власним транспортним засобом з максимально
допустимою перервою не більш як три місяці,  якщо це  підтверджено
відповідними документами, а саме:
для осіб,  що  працюють водіями,  - витягом з трудової книжки
або довідкою  з  місця  роботи  із  зазначенням  дати  наказу  про
призначення  особи  на  посаду,  дати,  з  якої  така особа працює
водієм,  марки закріпленого транспортного засобу і його  номерного
знаку.  Витяг  із  трудової  книжки  або  довідка  з  місця роботи
засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється
печаткою;
для осіб,   які   керують  власним  транспортним  засобом,  -
реєстраційними документами на такий транспортний засіб;
для осіб,  які керують транспортними засобами,  що  не  є  їх
власністю,  -  реєстраційними  документами  на  такий транспортний
засіб та документами, що надають право на керування ним.
Іспити з навичок водіння складаються на транспортних  засобах
реєстраційно-екзаменаційних     підрозділів     Державтоінспекції,
закладів з підготовки водіїв, підприємств та організацій.
10. Особи,  які мають посвідчення водія  на  право  керування
транспортними засобами будь-якої категорії,  але останнім часом не
працювали водіями більше  12  місяців  або  наймаються  на  роботу
водіями  вперше,  допускаються до керування транспортними засобами
після  проходження   стажування   з   практичного   керування   на
відповідному транспортному засобі тривалістю не менш як 30 годин.
11. Водії   трамваїв  і  тролейбусів,  які  не  працювали  на
міському електротранспорті більше року,  допускаються до керування
ними   після   підтвердження  атестаційною  комісією  відповідного
підприємства   теоретичних   навичок   водіння   в   межах   вимог
кваліфікаційної  характеристики  раніше одержаної кваліфікації,  а
також  після  стажування  на  маршруті  тривалістю  70-140  годин.
Тривалість стажування встановлюється атестаційною комісією залежно
від стажу і строку перерви в роботі за спеціальністю.
12. Водії  транспортних  засобів   підлягають   обов'язковому
періодичному медичному огляду в установлені строки.
У разі  виникнення сумніву щодо стану здоров'я водія посадові
особи    Державтоінспекції,     закладів     охорони     здоров'я,
автотранспортних  підприємств та організацій можуть направити його
на позачерговий медичний огляд.
Якщо водій ухиляється від проходження  медичного  огляду  або
визнаний  за  його  результатами не здатним керувати транспортними
засобами,  то посвідчення водія у нього  вилучається  працівниками
міліції  в  порядку  і  строки,  передбачені  нормативно-правовими
актами.
Умови допуску навчальних закладів до підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів
13. Підготовка,  перепідготовка  і  підвищення   кваліфікації
водіїв транспортних засобів,  трамваїв і тролейбусів проводиться в
закладах  з  підготовки  водіїв,  які  утворюються  за   наявності
відповідної  матеріально-технічної бази,  атестованих спеціалістів
та після їх акредитації згідно із законодавством.
14. Заклади з підготовки водіїв,  які  проводять  підготовку,
перепідготовку   і  підвищення  кваліфікації  водіїв  транспортних
засобів,  реєструються в  реєстраційно-екзаменаційному  підрозділі
Державтоінспекції за місцем їх розташування.
15. Чисельність   груп   з   підготовки,   перепідготовки   і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів  становить  не
більш  як  30  осіб.  Заклади  з  підготовки водіїв зобов'язані не
пізніше ніж протягом 15 днів після початку занять зареєструвати  в
реєстраційно-екзаменаційному  підрозділі  Державтоінспекції  кожну
групу.
Порядок видачі посвідчень водія та позбавлення права
на керування транспортними засобами
16. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом
однієї з категорій видається особі,  яка пройшла медичний огляд  у
порядку,  встановленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку
відповідно до встановлених планів і програм та склала  теоретичний
і  практичний  іспити  в  реєстраційно-екзаменаційному  підрозділі
Державтоінспекції.
Документом, що    засвідчує    проходження    підготовки    і
перепідготовки  водіїв  транспортних засобів,  є свідоцтво (зразок
додається).
Якщо особа  з   будь-яких   причин   не   склала   іспити   в
реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції,  видане
свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв  транспортних
засобів  вважається  дійсним  протягом  10  років з дня закінчення
закладу.
17. Іспити,  необхідні  для  одержання   посвідчення   водія,
складають   у   місцевих  реєстраційно-екзаменаційних  підрозділах
Державтоінспекції  тільки  ті   особи,   місце   проживання   яких
зареєстроване           на          території          відповідної
адміністративно-територіальної  одиниці.  Рішення  про  допуск  до
складення  іспитів  осіб,  місце  проживання яких зареєстроване на
території інших адміністративно-територіальних одиниць або в іншій
державі,    можуть   приймати   керівники   управлінь   (відділів)
Державтоінспекції головних управлінь,  управлінь МВС в  Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
Військовослужбовці строкової  військової  служби допускаються
до складення іспитів  у  Державтоінспекції  за  місцем  дислокації
військових частин.
18. Посвідчення   водія   на  право  керування  транспортними
засобами категорій А1,  А,  В1, В, С1, С, D1 і D видаються особам,
які     склали     в    реєстраційно-екзаменаційному    підрозділі
Державтоінспекції теоретичний і практичний іспити,  категорії  ВЕ,
С1Е,  СЕ, D1E і DE - практичний, а на право керування трамваєм або
тролейбусом - теоретичний іспити.
Під  час  теоретичного  іспиту  перевіряється  знання  Правил
дорожнього  руху  ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) та інших предметів,
передбачених    програмою    підготовки.   Результати   складеного
теоретичного іспиту вважаються дійсними протягом трьох місяців.
Під час  практичного  іспиту  перевіряються навички керування
транспортними засобами відповідних категорій.
19.  Якщо  особа  під  час теоретичного іспиту не підтвердила
знання  Правил  дорожнього  руху  ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), то
посвідчення  водія вилучається, а повторний іспит призначається не
раніше ніж через п'ять днів.
20. Позбавлення  водіїв  права  на  керування   транспортними
засобами проводиться відповідно до законодавства.
Повернення посвідчень  водія  особам,  позбавленим  права  на
керування  транспортними  засобами,  проводиться  після  складення
теоретичного    і   практичного   іспитів.   Особам,   позбавленим
зазначеного права за  керування  транспортними  засобами  в  стані
сп'яніння,  посвідчення  може  бути  повернуто після обов'язкового
проходження  медичного  огляду   та   складення   теоретичного   і
практичного   іспитів.  При  цьому  практичний  іспит  приймається
екзаменаційною комісією на транспортному  засобі  тієї  категорії,
права на керування яким було позбавлено.
Видача і обмін посвідчення водія
21. Особам,  які  склали  теоретичний  і  практичний  іспити,
реєстраційно-екзаменаційними    підрозділами     Державтоінспекції
видається  посвідчення  водія  на  право  керування  транспортними
засобами відповідної категорії.
22. Учням,  які закінчили  навчання  в  технікумі  (училищі),
коледжі,     професійному    навчально-виховному    закладі    або
загальноосвітній школі третього ступеня,  а також призовникам,  що
залучаються   Міноборони   для  навчання  керування  транспортними
засобами,  але не досягли встановленого цим  Положенням  віку,  за
якого  надається  право  на  керування  відповідними транспортними
засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.
Посвідчення водія   видається    після    складення    особою
теоретичного  і  практичного іспитів у реєстраційно-екзаменаційних
підрозділах Державтоінспекції.
До складення  зазначених  іспитів  допускаються   особи,   що
досягли встановленого цим Положенням віку.
23. Посвідчення  водія  видається особисто під розписку після
пред'явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.
24. У разі видачі дозволу на  право  керування  транспортними
засобами іншої категорії посвідчення водія обмінюється на нове, до
якого вносяться відмітки, що були в попередньому посвідченні.
25. Особи,  які  керують  транспортним   засобом   (якщо   це
підтверджено   відповідними  документами),  обмінюють  посвідчення
водія без складення іспитів.
26. Особам,  які протягом останніх  12  місяців  не  керували
транспортними  засобами,  обмін посвідчень водія проводиться після
складення теоретичного і  практичного  іспитів  без  обов'язкового
додаткового їх навчання в закладі з підготовки водіїв.
27. Обмін  посвідчення водія,  не придатного для користування
(зіпсованого,  записи в  якому  не  читаються  тощо),  проводиться
згідно з пунктами 25 і 26 цього Положення.
Обмін посвідчення  водія  у зв'язку із зміною особистих даних
власника (прізвище,  ім'я та по батькові) проводиться на  підставі
документа,  що  підтверджує таку зміну,  згідно з пунктами 25 і 26
цього Положення.
Посвідчення водія,  видане  до  набрання   чинності   Законом
України від  24 вересня 2008 р.  N 586-VI ( 586-17 ) "Про внесення
змін до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  вдосконалення
регулювання  відносин  у  сфері  забезпечення  безпеки  дорожнього
руху",  може бути обміняне на нове згідно з пунктами 25 і 26 цього
Положення.  При  цьому  в  новому  посвідченні  водія зазначаються
категорії:
А1, А - відповідає категорії А;
В1, В - відповідає категорії В;
С1, С - відповідає категорії С;
D1, D - відповідає категорії D;
BЕ - відповідає категоріям В і Е;
C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;
D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;
Т - відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.
28. Обмін  посвідчення  водія   проводиться   незалежно   від
зареєстрованого  місця  проживання особи згідно з пунктами 25 і 26
цього Положення за умови подання особою картки водія або довідки з
реєстраційно-екзаменаційного  підрозділу  про  підтвердження факту
видачі посвідчення водія та довідки про непозбавлення особи  права
на    керування    транспортним   засобом,   виданої   підрозділом
Державтоінспекції за зареєстрованим місцем проживання. Довідка про
непозбавлення  права  на  керування  транспортним  засобом  дійсна
протягом одного місяця з дня її видачі.
Для відкриття    нижчих    категорій    особа    подає     до
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів  Державтоінспекції довідки
про проходження  двадцятигодинних  курсів  навчання  керуванню  на
відповідному  транспортному засобі у закладах з підготовки водіїв,
підтвердження керування  транспортним  засобом  протягом  останніх
12 місяців  за  однією з відкритих категорій та складає практичний
іспит  з  керування  на  транспортному  засобі  нижчої  категорії.
Можливе  одночасне  відкриття  двох або більше нижчих категорій за
наявності відповідних  довідок,  виданих  закладами  з  підготовки
водіїв,   та  складення  практичних  іспитів  за  кожною  з  таких
категорій.
Нижчими категоріями вважаються:
D1 - до D;
C - до D1, D;
С1 - до С, D1, D;
B - до C1, C, D1, D;
В1 - до В, С1, С, D1, D;
А - до В1, В, С1, С, D1, D;
А1 - до категорії А, В1, В, С1, С, D1, D.
Якщо особа не керує транспортним  засобом  протягом  останніх
12 місяців,   відкриття   нижчих   категорій   здійснюється  після
складення теоретичного та практичного іспитів.
29. У  разі  втрати  посвідчення  водія  видається   нове   з
відміткою  "Дублікат".  На період оформлення дубліката посвідчення
водія видається тимчасовий талон на право  керування  транспортним
засобом  відповідної  категорії  на  два  місяці  після  складення
громадянином  теоретичного   і   практичного   іспитів.   У   разі
необхідності  (надсилання  запиту  і одержання на нього відповіді,
з'ясування окремих обставин,  які пов'язані з втратою  посвідчення
тощо) строк дії талона може бути продовжений на один місяць.
Видача дубліката   посвідчення  водія  замість  втраченого  у
зв'язку із крадіжкою, стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо
це   підтверджено   відповідними   документами,   проводиться  без
складення іспитів.
Обмін тимчасового  талона  на  право  керування  транспортним
засобом  на  посвідчення  водія  проводиться  лише після перевірки
особи на наявність вчинених нею адміністративних правопорушень.  У
разі  коли  провести таку перевірку в реєстраційно-екзаменаційному
підрозділі Державтоінспекції неможливо,  обмін талона здійснюється
після  подання  довідки про непозбавлення особи права на керування
транспортним  засобом,  виданої  підрозділом  Державтоінспекції за
зареєстрованим  місцем проживання.  Якщо особа без поважних причин
не здійснила обмін тимчасового талона протягом трьох місяців після
закінчення строку,  на який він був виданий,  дублікат посвідчення
водія  видається  після  складення  такою  особою  теоретичного  і
практичного  іспитів.  Особам,  які  втратили  тимчасовий талон на
право керування транспортним засобом, виданий на період оформлення
дубліката  посвідчення  водія,  новий талон видається на загальних
підставах.
30. Особи,  які тимчасово перебувають на  території  України,
мають  право  на  керування  транспортними  засобами  за наявності
міжнародного посвідчення водія  або  посвідчення  водія  іноземної
держави,  що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній
рух   1968   року  (  995_041  ),  записи  в  якому  виконані  або
продубльовані літерами латинського алфавіту.
Посвідченням водія   іноземної   держави   вважається   також
посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР),  видане  в
республіках колишнього Союзу РСР.
Зазначені особи  під  час  керування  транспортними  засобами
можуть мати українське посвідчення водія,  видане в  установленому
цим Положенням порядку.
Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін
їх посвідчень водія  на  українське  посвідчення  водія,  а  також
видача  їм  українських  посвідчень  водія  замість  утраченого  у
зв'язку з крадіжкою,  стихійним  лихом,  іншими  непередбачуваними
обставинами посвідчення водія іноземної держави не проводиться.
Посвідчення водія,  що  належить  особі,  яка  переїжджає  на
постійне місце проживання в Україну,  дійсне на території  України
протягом  60  днів з дати видачі органами внутрішніх справ України
дозволу на постійне проживання в Україні і  після  цього  підлягає
заміні.  Заміна  таких  посвідчень  проводиться  після проходження
особою медичного огляду та складення  теоретичного  і  практичного
іспитів.
31. Співробітникам  іноземних  дипломатичних  і  консульських
представництв в Україні,  постійним представникам преси  та  інших
іноземних  організацій,  якщо  вони мають дійсні посвідчення водія
іноземної держави (за умови,  що країна їх постійного проживання є
договірною   стороною   Міжнародної  конвенції  про  дорожній  рух
(995_041))    або   міжнародні   посвідчення   водія,   українські
посвідчення  видаються  без  проходження  ними  медичного огляду і
складення іспитів.
Якщо в  іноземних  громадян  та  осіб  без громадянства немає
національних  або   міжнародних   посвідчень   водія,   українське
посвідчення видається їм на загальних підставах.
32. Міжнародні  посвідчення  та  посвідчення  водія іноземних
держав,  видані громадянам України  за  кордоном,  обмінюються  на
українське  посвідчення  на загальних підставах за умови,  що вони
постійно проживають на території України.
Додаток
до Положення
ЗРАЗОК СВІДОЦТВА
про закінчення закладу з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв
__________________________________________________________________
(найменування закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв)
__________________________________________________________________
СВІДОЦТВО
Серія ____ N __________
Видано громадянину (громадянці) _____________________________
про те, що він (вона) пройшов (пройшла) підготовку
з ____ _____________ 20 ___ р. по ____ ____________ 20 ___ р.
за програмою ________________________________________________
_____________________________________________________________
і на випускних екзаменах відповідно до протоколу N __________
від ____ ___________ 20 ___ р. одержав (одержала) такі оцінки
(задовільно, добре, відмінно):
правила дорожнього руху _____________________________________
будова, експлуатація і технічне обслуговування автомобіля ___
практичне керування автомобілем _____________________________
Голова комісії ______________________________________________
Керівник закладу ____________________________________________
М.П.
Видано посвідчення водія серії _____ N ________________
_____________________________________________________________
(найменування реєстраційно-екзаменаційного підрозділу
Державтоінспекції)
_____________________________    ____ _____________ 20 ___ р.
М.П.
Свідоцтво не  є  документом,  що  надає  право  на  керування
транспортним засобом.
_______________
Примітка. Бланки свідоцтв є  документами  суворого  обліку,  мають
облікову   серію  і  номер,  виготовляються  друкарським
способом   із   застосуванням   засобів   захисту    від
фальсифікації, які визначаються підприємством-виробником
за погодженням з Департаментом Державтоінспекції МВС.
 

Случайное из ПДД

33. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ (Дополнение 1)

I. Предупредительные знаки

1.1

Опасный поворот в правую сторону

"Опасный поворот в правую сторону".

 

1.2

Опасный поворот в левую сторону

"Опасный поворот в левую сторону". 
Знаки 1.1 и 1.2 предупреждают о скруглении дороги радиусом менее 500 м вне населенных пунктов и менее 150 м - в населенных пунктах или о скруглении с ограниченной обзорностью.

 

1.3.1

Несколько поворотов

, 1.3.2

Несколько поворотов

"Несколько поворотов". Участок дороги с двумя и больше расположенными один за одним опасными поворотами: 1.3.1 - с первым поворотом в правую сторону, 1.3.2 - с первым поворотом в левую сторону.

 

1.4.1

Направление поворота

и

Направление поворота

1.4.2

Направление поворота

и

Направление поворота

1.4.3

Направление поворота

"Направление поворота". Знаки (1.4.1 - движение в правую сторону, 1.4.2 - движение в левую сторону) показывают направление поворота дороги, обозначенной знаками 1.1 и 1.2, направление объезда препятствия на дороге, а знак 1.4.1, кроме того, - направление объезда центра перекресток с круговым движением; знак 1.4.3 (движение в правую сторону или в левую сторону) показывает направление движения на Т-подобных перекрестках, разветвлениях дорог или объезда участка дороги, которая ремонтируется.

 

1.5.1

Сужение дороги

1.5.2

Сужение дороги

1.5.3

Сужение дороги

"Сужение дороги". Знак 1.5.1 - сужение дороги с обоих сторон, 1.5.2 - с правого, 1.5.3 - с левой стороны.

 

1.6

Крутой подъем

"Крутой подъем".

 

1.7

Крутой спуск

"Крутой спуск". Знаки 1.6 и 1.7 предупреждают о приближении к подъему или спуску, на котором действуют требования раздела 28 этих Правил.

 

1.8

Выезд на набережную или берег

"Выезд на набережную или берег". Выезд на берег водоема, в том числе на паромную переправу (применяется с табличкой 7.11

Паромная переправа

).

 

1.9

Туннель

"Туннель". Приближение к сооружению, которое не имеет искусственного освещения, обзор въездного портала которого ограничено или на подъезде к ней сужена проезжая часть.

 

1.10

Неровная дорога

"Неровная дорога". Участок дороги, которая имеет неровности проезжей части - волнистости, наплывы, вспучивание.

 

1.11

Холм

"Холм". Участок дороги с буграми, наплывами или неплавной стыковкой конструкций мостов. Знак также может применяться перед искусственно создаваемыми буграми в местах, где необходимо принудительно ограничить скорость движения транспортных средств (опасные выезды с близлежащих территорий, места с интенсивным движением детей через дорогу и т.п.).

 

1.12

Колдобина, выбоина

"Колдобина, выбоина". Участок дороги с колдобинами или проседаниями дорожного покрытия на проезжей части.

 

1.13

Скользкая дорога

"Скользкая дорога". Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.

 

1.14

Выброс каменистых материалов

"Выброс каменистых материалов". Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и т.п. из-под колес транспортных средств.

 

1.15

Опасная обочина

"Опасная обочина". Повышенная, заниженная, разрушенная обочина или обочина, на которой выполняются ремонтные работы.

 

1.16

Падение камня

"Падение камня". Участок дороги, на котором могут быть падение камней, обвалы, сдвиги.

 

1.17

Боковой ветер

"Боковой ветер". Участок дороги, на котором возможный сильный боковой ветер или его внезапные порывы.

 

1.18

Низколетающие самолеты

"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая проходит близ аэродрома или над которой самолеты или вертолеты пролетают на небольшой высоте.

 

1.19

Перекресток с движением по кругу

"Перекресток с движением по кругу".

 

1.20

Перекресток с трамвайной колеей

"Перекресток с трамвайной колеей". Место пересечения дороги с трамвайной колеей на перекрестке с ограниченной обзорностью или вне его.

 

1.21

Перекресток равнозначных дорог

"Перекресток равнозначных дорог".

 

1.22

Перекресток с второстепенной дорогой

"Перекресток с второстепенной дорогой".

 

1.23.1

Прилегание второстепенной дороги с правой стороны
1.23.2
Прилегание второстепенной дороги с левой стороны
1.23.3
Прилегание второстепенной дороги с правой и левой стороны
1.23.4
Прилегание второстепенной дороги с левой и правой стороны
, "Прилегание второстепенной дороги". Знак 1.23.1 - прилегание с правой стороны, 1.23.2 - с левой, 1.23.3 - с правой и левой, 1.23.4 - с левой и правой стороны.

 

1.24

Светофорное регулирование

"Светофорное регулирование". Перекресток, пешеходный переход или участок дороги, движение на котором регулируется светофором.

 

1.25

Разводной мост

"Разводной мост". Приближение к разводному мосту.

 

1.26

Двустороннее движение

"Двустороннее движение". Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением после одностороннего.

 

1.27

Железнодорожный переезд со шлагбаумом

"Железнодорожный переезд со шлагбаумом".

 

1.28

Железнодорожный переезд без шлагбаума

"Железнодорожный переезд без шлагбаума".

 

1.29

Одноколейная железная дорога

"Одноколейная железная дорога". Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с одной колеей.

 

1.30

Многоколейная железная дорога

"Многоколейная железная дорога". Обозначение необорудованного шлагбаумом переезда через железную дорогу с двумя и больше колеями.

 

1.31.1

Приближение к железнодорожному переезду
1.31.2
Приближение к железнодорожному переезду
1.31.3
Приближение к железнодорожному переезду
1.31.4
Приближение к железнодорожному переезду
1.31.5
Приближение к железнодорожному переезду
1.31.6
Приближение к железнодорожному переезду
"Приближение к железнодорожному переезду". Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населенных пунктов.

 

1.32

Пешеходный переход

"Пешеходный переход". Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенного соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

 

1.33

Дети

"Дети". Участок дороги, на котором возможно появление детей с территории детского учреждения (дошкольное учреждение, школа, оздоровительный лагерь и т.п.), который прилегает непосредственно к дороге.

 

1.34

Выезд велосипедистов

"Выезд велосипедистов". Участок дороги, на котором возможно появление велосипедистов, или место пересечения с велосипедной дорожкой вне перекрестка.

 

1.35

Перегон скота

"Перегон скота". Участок дороги, на котором возможно появление скота.

 

1.36

Дикие животные

"Дикие животные". Участок дороги, на котором возможно появление диких животных.

 

1.37

Дорожные работы

"Дорожные работы". Участок дороги, на котором выполняются работы.

 

1.38

Заторы в дорожном движении

"Заторы в дорожном движении". Участок дороги, где сужение проезжей части служит причиной заторов в дорожном движении вследствие выполнения дорожных работ ли по другой причине.

 

1.39

Иная опасность (аварийно опасный участок)

"Иная опасность (аварийно опасный участок)". Опасный участок дороги в местах, где ширина проезжей части, радиусы округлений и т.п. не отвечают требованиям строительных норм, а также место или участок концентрации дорожно-транспортных приключений. 
Предупредительные знаки, за исключением знаков 1.4.1-1.4.3, 1.29-1.31.6, устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м от начала опасного участка. В случае необходимости знаки устанавливаются и на другом расстоянии, которое отмечается на табличке 7.1.1. 
Знаки 1.6 и 1.7 устанавливаются непосредственно перед началом подъемов или спусков, расположенных один за другим. 
На знаках 1.23.1-1.23.4 изображение отвечает реальной конфигурации перекрестка. 
Знаки 1.23.3 и 1.23.4 устанавливаются, если дистанция между прилежаниями второстепенных дорог менее чем 50 м в населенных пунктах и 100 м - вне их. 
Знаки 1.29 и 1.30 устанавливаются непосредственно перед железнодорожным переездом. 
Знак 1.31.1 устанавливается с первым (главным) по ходу движения знаком 1.27 или 1.28, знак 1.31.4 - с дублирующим, который устанавливается на левой стороне проезжей части, знаки 1.31.3 и 1.31.6 - с вторым знаком 1.27 или 1.28, знаки 1.31.2 и 1.31.5 самостоятельно (на равномерном расстоянии между первым и вторым знаком 1.27 или 1.28). 
Знак 1.37 может быть установлен на расстоянии 10-15 м от места выполнения краткосрочных работ на проезжей части в населенном пункте. 
Вне населенных пунктов знаки 1.8, 1.13-1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33 и 1.37, а в населенных пунктах знаки 1.33 и 1.37 повторяются. Следующий знак устанавливается на расстоянии по меньшей мере 50 м от начала опасного участка. 
Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 и 1.38 - временные и устанавливаются на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

 

2. Знаки приоритета

2.1

Уступить дорогу

"Уступить дорогу". Водитель должен дать дорогу транспортным средствам, которые подъезжают к нерегулируемому перекрестку по главной дороге, а при наличии таблички 7.8

главная дорога

- транспортным средствам, которые двигаются по главной дороге.

 

2.2

Проезд без остановки запрещен

"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой 1.12 (стоп-линия) (см. дополнение 2), а если она отсутствует - перед знаком.

 

2.3

Главная дорога

"Главная дорога". Предоставляется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

 

2.4

Конец главной дороги

"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

 

2.5

Преимущество встречного движения

"Преимущество встречного движения". Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, которые находятся на узком участке.

 

2.6

Преимущество перед встречным движением

"Преимущество перед встречным движением". Узкий участок дороги, во время движения которым водитель имеет преимущество относительно встречных транспортных средств. 
Знаки 2.1-2.3, 2.5 и 2.6 устанавливаются непосредственно перед перекрестком или узким участком дороги, кроме того, знак 2.3 в начале, а знак 2.4 - в конце главной дороги. Знак 2.3 с табличкой 7.8 обязательно повторяется перед перекрестком, на котором главная дорога изменяет свое направление. 
Вне населенных пунктов на дорогах с твердым покрытием знак 2.1 повторяется с дополнительной табличкой 7.1.1

Дистанция до объекта

Если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.2, то нему должен предшествовать знак 2.1 с дополнительной табличкой 7.1.2
Дистанция до объекта

Если знак 2.2
Проезд без остановки запрещен
установлен перед железнодорожным переездом, который не охраняется и не оборудован светофорной сигнализацией, водитель должен остановиться перед стоп-линией, а из-за ее отсутствия - перед этим знаком.

 

3. Запрещающие знаки

3.1

Движение запрещено

"Движение запрещено". Запрещается движение всех транспортных средств.

 

3.2

Движение механических транспортных средств запрещено

"Движение механических транспортных средств запрещено".

 

3.3

Движение грузовых автомобилей запрещено

"Движение грузовых автомобилей запрещено". Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указанная масса) или с такой, что превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

 

3.4

Движение прицепом с запрещено

"Движение с прицепом запрещено". Запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксирование механических транспортных средств.

 

3.5

Движение тракторов запрещено

"Движение тракторов запрещено". Запрещается движение тракторов, самоходных машин и механизмов.

 

3.6

Движение мотоциклов запрещено

"Движение мотоциклов запрещено".

 

3.7

Движение на мопедах запрещено

"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.

 

3.8

Движение на велосипедах запрещено

"Движение на велосипедах запрещено".

 

3.9

Движение пешеходов запрещено

"Движение пешеходов запрещено".

 

3.10

Движение с ручными тележками запрещено

"Движение с ручными тележками запрещено".

 

3.11

Движение гужевых телег (саней) запрещено

"Движение гужевых телег (саней) запрещено". Запрещается движение гужевых телег (саней), животных под седлом или вьюнком, а также прогон скота.

 

3.12

Движение транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, запрещено

"Движение транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, запрещено".

 

3.13

Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, запрещено

"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, запрещено".

 

3.14

Движение транспортных средств, которые перевозят вещества, которые загрязняют воду, запрещено

"Движение транспортных средств, которые перевозят вещества, которые загрязняют воду, запрещено".

 

3.15

Движение транспортных средств, масса которых превышает ...т, запрещено

"Движение транспортных средств, масса которых превышает ...т, запрещено". Запрещается движение транспортных средств, в том числе их составов, общая фактическая масса которых превышает указанную на знаке.

 

3.16

Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает ...т, запрещено

"Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает ...т, запрещено". Запрещается движение транспортных средств, в которых фактическая нагрузка на любую ось больше указанной на знаке.

 

3.17

Движение транспортных средств, ширина которых превышает ...м, запрещено

"Движение транспортных средств, ширина которых превышает ...м, запрещено". Запрещается движение транспортных средств, габаритная ширина которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 

3.18

Движение транспортных средств, высота которых превышает ...м, запрещен

"Движение транспортных средств, высота которых превышает ...м, запрещен". Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 

3.19

Движение транспортных средств, длина которых превышает ...м, запрещено

"Движение транспортных средств, длина которых превышает ...м, запрещено". Запрещается движение транспортных средств, габаритная длина которых (с грузом ли без него) больше указанной на знаке.

 

3.20

Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ...м запрещено

"Движение транспортных средств без соблюдения дистанции ...м запрещено". Запрещается движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке.

 

3.21

Въезд запрещен

"Въезд запрещен". Запрещается въезд всех транспортных средств.

 

3.22

Поворот в правую сторону запрещен

"Поворот в правую сторону запрещен".

 

3.23

Поворот в левую сторону запрещен

"Поворот в левую сторону запрещен". Запрещается поворот в левую сторону транспортных средств. При этом разворот разрешается.

 

3.24

Разворот запрещен

"Разворот запрещен". Запрещается разворот транспортных средств. При этом поворот в левую сторону разрешается.

 

3.25

Обгон запрещен

"Обгон запрещен". Запрещается обгон всех транспортных средств (кроме одиночных *, которые двигаются со скоростью менее 30 км/ч).

 * Одиночными считаются одиночные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцеплении с буксируемым.

 

3.26

Конец запрета обгона

"Конец запрета обгона".

 

3.27

Обгон грузовым автомобилям запрещен

"Обгон грузовым автомобилям запрещен". Запрещается грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, которые двигаются со скоростью менее 30 км/ч). Тракторам запрещается обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых телег (саней).

 

3.28

Конец запрета обгона грузовым автомобилям

"Конец запрета обгона грузовым автомобилям".

 

3.29

Ограничение максимальной скорости

"Ограничение максимальной скорости". Запрещается движение со скоростью, которая превышает указанную на знаке.

 

3.30

Конец ограничения максимальной скорости

"Конец ограничения максимальной скорости".

 

3.31

Зона ограничения максимальной скорости

"Зона ограничения максимальной скорости". Запрещается в зоне (населенный пункт, микрорайон, зона отдыха и т.п.) движение со скоростью, которое превышает указанную на знаке.

 

3.32

Конец зоны ограничения максимальной скорости

"Конец зоны ограничения максимальной скорости".

 

3.33

Подачу звукового сигнала запрещено

"Подачу звукового сигнала запрещено". Запрещается пользование звуковыми сигналами, кроме случаев, если без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

 

3.34

Остановка запрещена

"Остановка запрещена". Запрещаются остановка и стоянка транспортных средств, кроме такси, что совершает посадку или высадку пассажиров (разгрузка или загрузка груза).

 

3.35

Стоянка запрещена

"Стоянка запрещена". Запрещается стоянка всех транспортных средств.

 

3.36

Стоянка запрещена по нечетным числам месяца

"Стоянка запрещена по нечетным числам месяца".

 

3.37

Стоянка запрещена по четным числам месяца

"Стоянка запрещена по четным числам месяца".

 

3.38

Зона ограниченной стоянки

"Зона ограниченной стоянки". Определяет территорию в населенном пункте, на котором продолжительность стоянки ограниченная независимо от того, взымается ли за это плата. В нижней части знака могут быть указаны условия ограничения стоянки. В соответствующих случаях на знаке или дополнительных табличках 7.4.1

Время действия

, 7.4.2

Время действия

, 7.4.3

Время действия

, 7.4.4

Время действия

, 7.4.5

Время действия

, 7.4.6

Время действия

, 7.4.7

Время действия

, 7.19

Время продолжительности стоянки

отмечаются дни и время суток, на протяжении которых действует ограничение, а также его условия. 
Запрещается стоянка в обозначенной зоне продолжительностью больше той, которая указанная на табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19.

 

3.39

Конец зоны ограниченной стоянки

"Конец зоны ограниченной стоянки".

 

3.40

Таможня

"Таможня". Запрещается проезд без остановки возле таможни.

 

3.41

Контроль

"Контроль". Запрещается проезд без остановки перед контрольными пунктами (пост милиции, карантинный пост, пограничная зона, закрытая территория, пункт оплаты проезда на платных дорогах и т.п.).

 

3.42

Конец всех запретов и ограничений

"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.

 

3.43

Опасность

"Опасность". Запрещает движение всех без исключения пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным приключением, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения (сдвиг грунта, падение камней, сильный снегопад, наводнение и т.п.).

 

Не распространяется действие знаков: 
3.1, 3.2, 3.21-3.24, 3.34 - на транспортные средства, которые двигаются по установленным маршрутам; 
3.1, 3.2, 3.35-3.38, а также знака 3.34 при наличии под ним таблички 7.18

Кроме инвалидов
на водителей-инвалидов, которые управляют мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Инвалид"; 
3.1-3.8, 3.11 - на транспортные средства, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, которые проживают или работают в этой зоне, а также на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, которые расположенные в обозначенной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения; 
3.3 - на грузовые автомобили, которые имеют наклонную белую полосу на внешний боковой поверхности или перевозят группы людей; 
3.35-3.38 - на такси с включенным таксосчетчиком.

 

Действие знаков 3.22-3.24 распространяется на Перекресток проезжих частей и прочие места, перед которыми установлен один из этих знаков.

Зона действия знаков 3.1-3.15, 3.19-3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37 - от места установления к ближайшему перекрестку за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знаков не перерывается в местах выезда из близлежащих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

В случае запрета движения на участках дорог, обозначенных знаками 3.17-3.19, объезд следует осуществлять по другому маршруту.

Действие знаков 3.31 и 3.38 распространяется на всю соответствующую зону.

Действие знаков 3.9, 3.10, 3.34-3.37 распространяется только на ту сторону дороги, на котором они установлены.

Действие знака 3.16 распространяется на ту дорогу (участок дороги), в начале которой установленный этот знак.

Действие знаков 3.17, 3.18 распространяется на то место, перед которым установлен этот знак.

Действие знака 3.29, который установлен перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.45

Начало населенного пункта
, распространяется до этого знака.

 

В случае одновременного применения знаков 3.36 и 3.37 время перестановки транспортных средств с одного стороны дороги на второй - с 19 до 24 ч.

Зона действия знаков может быть уменьшена: 
для знаков 3.20 и 3.33 - применением таблички 7.2.1

Зона действия


для знаков 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 - установлением в конце зоны их действия соответственно знаков 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;
для знака 3.29 - изменением на знаке величины максимальной скорости движения; 
для знаков 3.34 -3.37 - табличкой 7.2.2

Зона действия
в начале зоны действия, а также установлением в конце их зоны действия дублирующих знаков 3.34-3.37 с табличкой 7.2.3
Зона действия
.

 

Знак 3.34 может применяться вместе с разметкой 1.4, знак 3.35 - с разметкой 1.10 (см. Дополнение 2), при этом зона их действия определяется по длине линии разметки.

В случае запрета движения транспортных средств и пешеходов знаками 3.5-3.11 на одном знаке может быть нанесено не более трех их символов, разделенных между собою.

4. Предписывающие знаки

4.1

Движение прямо

"Движение прямо".

 

4.2

Движение в правую сторону

"Движение в правую сторону".

 

4.3

Движение в левую сторону

"Движение в левую сторону".

 

4.4

Движение прямо или в правую сторону

"Движение прямо или в правую сторону".

 

4.5

Движение прямо или в левую сторону

"Движение прямо или в левую сторону".

 

4.6

Движение в правую сторону или в левую сторону

"Движение в правую сторону или в левую сторону". Движение только в направлениях, указанных стрелками на знаках 4.1-4.6.

 

4.7

Объезд препятствия с правой стороны

"Объезд препятствия с правой стороны".

 

4.8

Объезд препятствия с левой стороны

"Объезд препятствия с левой стороны". Объезд только со стороны, показанного стрелкой на знаках 4.7 и 4.8.

 

4.9

Объезд препятствия с правой или левой стороны

"Объезд препятствия с правой или левой стороны".

 

4.10

Круговое движение

"Круговое движение". Требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

 

4.11

Движение легковых автомобилей

"Движение легковых автомобилей". Разрешается движение только легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.

 

4.12

Дорожка для велосипедистов

"Дорожка для велосипедистов". Движение только на велосипедах. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

 

4.13

Дорожка для пешеходов

"Дорожка для пешеходов". Движение только пешеходов.

 

4.14

Дорожка для пешеходов и велосипедистов

"Дорожка для пешеходов и велосипедистов". Движение пешеходов и велосипедистов.

 

4.15

Дорожка для всадников

"Дорожка для всадников". Движение только всадников.

 

4.16

Ограничение минимальной скорости

"Ограничение минимальной скорости". Движение с не меньшей скоростью, чем указано на знаке, но и не большей, чем это предусмотрено пунктами 12.4-12.7 этих Правил.

 

4.17

Конец ограничения минимальной скорости

"Конец ограничения минимальной скорости".

 

Знаки 4.3, 4.5 и 4.6 разрешают также разворот транспортных средств.

Действие знаков 4.1-4.6 не распространяется на транспортные средства, которые двигаются по установленным маршрутам. Действие знаков 4.1-4.6 распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым они установлены. Действие знака 4.1, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги к ближайшему перекрестку. Знак не запрещает поворот в правую сторону во дворы и на другие близлежащие к дороге территории.

Действие знака 4.11 не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, которые проживают или работают в обозначенной зоне, а также на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, которые расположены в этой зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать к обозначенной зоне и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

5. Информационно-указательные знаки

5.1

Автомагистраль

"Автомагистраль". Дорога, на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27 этих Правил.

 

5.2

Конец автомагистрали

"Конец автомагистрали".

 

5.3

Дорога для автомобилей

"Дорога для автомобилей". Дорога, на которой действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные разделом 27этих Правил (за исключением пункта 27.3 этих Правил).

 

5.4

Конец дороги для автомобилей

"Конец дороги для автомобилей".

 

5.5

Дорога с односторонним движением

"Дорога с односторонним движением". Дорога или отделенная проезжая часть, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется только в одном направлении.

 

5.6

Конец дороги с односторонним движением

"Конец дороги с односторонним движением".

 

5.7.1.

Выезд на дорогу с односторонним движением

и 5.7.2.

Выезд на дорогу с односторонним движением

"Выезд на дорогую с односторонним движением". Указывают направление движения на пересекающей дороге, если на ней организованно одностороннее движение. Движение транспортных средств по этой дороге или проезжей части разрешается только в направления стрелки.

 

5.8

Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств

"Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Дорога, на которой движение транспортных средств осуществляется по установленным маршрутам по специально отведенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств.

 

5.9

Конец дороги с полосой для движения маршрутных транспортных средств

"Конец дороги с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

 

5.10.1

Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств

и 5.10.2

Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств

"Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

 

5.11

Полоса для движения маршрутных транспортных средств

"Полоса для движения маршрутных транспортных средств". Полоса предназначена только для транспортных средств, которые двигаются за установленными маршрутами попутно с общим потоком транспортных средств. 
Действие знака распространяется на полосу движения, над которой он установлен. Действие знака, который установлен в правую сторону от дороги, распространяется на правую полосу движения.

 

5.12

Конец полосы для движения маршрутных транспортных средств

"Конец полосы для движения маршрутных транспортных средств".

 

5.13

Дорога с реверсивным движением

"Дорога с реверсивным движением". Начало участка дороги, на котором по одной или нескольких полосах направление движения может изменяться на противоположный.

 

5.14

Конец дороги с реверсивным движением

"Конец дороги с реверсивным движением".

 

5.15

Выезд на дорогу с реверсивным движением

"Выезд на дорогу с реверсивным движением".

 

5.16

Направления движения по полосам

"Направления движения по полосам". Показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по любой из них.

 

5.17.1

Направление движения по полосам

и 5.17.2

Направление движения по полосам

"Направление движения по полосам".

 

5.18

Направление движения по полосе

"Направление движения по полосе". Показывает разрешенное направление движения по полосе. 
Знак 5.18 со стрелкой, которая изображает поворот в левую сторону иным образом, чем это предусмотрено этими Правилами, означает, что на данном перекрестке поворот в левую сторону или разворот осуществляется с выездом за границы перекрестка направо и объездом клумбы (разделительного островка) в направления стрелки.

 

5.19

Использование полосы движения

"Использование полосы движения". Информирует водителей об использовании полосы для движения только определенных видов транспортных средств в указанных направлениях. 
Если на знаке изображен знак, который запрещает или разрешает движение любым транспортным средствам, движение этих транспортных средств по ней соответственно запрещается или разрешается.

 

5.20.1

Начало дополнительной полосы движения

, 5.20.2

Начало дополнительной полосы движения

и 5.20.3

Начало дополнительной полосы движения
"Начало дополнительной полосы движения". Начало дополнительной полосы движения на подъеме или полосы торможения. 
Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак 4.16

Дорожка для велосипедистов

, водитель транспортного средства, которое не может продолжать движение по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на дополнительную полосу движения. 
Знак 5.20.3 обозначает начало дополнительной полосы слева или начало полосы торможение перед перекрестком для поворота в левую сторону или разворота.

 

5.21.1

Конец дополнительной полосы движения

и 5.21.2

Конец дополнительной полосы движения

"Конец дополнительной полосы движения". Знак 5.21.1 указывает на конец дополнительной полосы или полосы разгона, 5.21.2 - на конец полосы, предназначенной для движения в данном направлении.

 

5.22

Прилегание полосы для разгона транспортных средств

"Прилегание полосы для разгона транспортных средств". Место, где полоса для разгона прилегает к основной полосе движения на дороге с правой стороны.

 

5.23

Прилегание дополнительной полосы движения из правой стороны

"Прилегание дополнительной полосы движения из правой стороны". Указывает, что дополнительная полоса движения прилегает к основной полосе движения на дороге с правой стороны.

 

5.24.1

Изменение направления движения на дороге с разделительной полосой

и 5.24.2

Изменение направления движения на дороге с разделительной полосой

"Изменение направления движения на дороге с разделительной полосой". Показывает направление объезда закрытого для движения участка проезжей части на дороге с разделительной полосой или направление движения для возвращения на проездную часть в правую сторону.

 

5.25

Полоса движения для аварийной остановки

"Полоса движения для аварийной остановки". Информирует водителя о расположении полосы, специально подготовленной для аварийной остановки транспортных средств в случае отказа тормозной системы.

 

5.26

Место для разворота

"Место для разворота". Обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот в левую сторону запрещается.

 

5.27

Зона для разворота

"Зона для разворота". Обозначает зону за длиной для разворота транспортных средств. Поворот в левую сторону запрещается.

 

5.28.1

Направление движения для грузовых автомобилей

и 5.28.2

Направление движения для грузовых автомобилей
"Направление движения для грузовых автомобилей". Показывает рекомендованное направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

 

5.29.1

Тупик

5.29.2

Тупик

и 5.29.3

Тупик

"Тупик". Дорога, которая не имеет сквозного проезда.

 

5.30

Рекомендованная скорость

"Рекомендованная скорость". Зона действия знака распространяется до ближайшего перекрестка.

 

5.31

Жилая зона

"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные этими Правилами.

 

5.32

Конец жилой зоны

"Конец жилой зоны".

 

5.33

Пешеходная зона

"Пешеходная зона". Информирует об особенностях и условиях дорожного движения, предусмотренные этими Правилами.

 

5.34

Конец пешеходной зоны

"Конец пешеходной зоны".

 

5.35.1

Пешеходный переход

и 5.35.2

Пешеходный переход

"Пешеходный переход". Знак 5.35.1 устанавливается с правой стороны от дороги на ближней границы перехода, а знак 5.35.2 - с левой стороны от дороги на дальней границе перехода.

 

5.36.1

Подземный пешеходный переход

и 5.36.2

Подземный пешеходный переход

"Подземный пешеходный переход".

 

5.37.1

Надземный пешеходный переход

и 5.37.2

Надземный пешеходный переход
"Надземный пешеходный переход".

 

5.38

Место для стоянки

"Место для стоянки".

 

5.39

Зона стоянки

"Зона стоянки". Определяет зону, где разрешена стоянка, при условиях, которые отмечаются на знаке или дополнительных табличках под ним.

 

5.40

Конец зоны стоянки

"Конец зоны стоянки".

 

5.41

Место остановки автобуса

"Место остановки автобуса".

 

5.42

Место остановки трамвая

"Место остановки трамвая".

 

5.43

Место остановки троллейбуса

"Место остановки троллейбуса".

 

5.44

Место остановки такси

"Место остановки такси".

 

5.45

Начало населенного пункта

"Начало населенного пункта". Наименование и начало застройки населенного пункта, в котором действуют требования этих Правил, которые определяют порядок движения в населенных пунктах.

 

5.46

Конец населенного пункта

"Конец населенного пункта". Место, с которого на данной дороге теряют действие требования этих Правил, которые определяют порядок движения в населенных пунктах. 
Знаки 5.45 и 5.46 устанавливаются на фактической границе застройки, которая прилегает к дороге.

 

5.47

Начало населенного пункта

"Начало населенного пункта". Наименование и начало застройки населенного пункта, в котором на данной дороге бездействуют требования этих Правил, которые определяют порядок движения в населенных пунктах.

 

5.48

Конец населенного пункта

"Конец населенного пункта". Конец населенного пункта, обозначенного знаком 5.47.

 

5.49

Указатель общих ограничений скорости

"Указатель общих ограничений скорости". Информирует об общих ограничениях скорости на территории Украины.

 

5.50

Возможность использования дороги

"Возможность использования дороги". Информирует о возможности движения по горной дороге, в частности в случае переезда через перевал, название которого отмечается в верхней части знака. Таблички 1, 2 и 3 - сменные. Табличка 1 красного цвета с надписью "Закрыт" запрещает движение, зеленого с надписью "Открыто" - разрешает. Таблички 2 и 3 белого цвета с надписями и обозначениями на них - черного. В случае если проезд открыто, на табличках 2 и 3 указания отсутствуют, проезд закрыт - на табличке 3 отмечается населенный пункт, к которого дорога открытая, а на табличке 2 делается надпись "Открыто к....".

 

5.51.1

Предшествующий указатель направлений

5.51.2

Предшествующий указатель направлений

5.51.3

Предшествующий указатель направлений

"Предшествующий указатель направлений". Направление движения к указанных на знаке населенных пунктов и других объектов. На знаках может быть нанесены изображения знаков 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.61.1, 6.1 6.24, символы аэропорта, спортивные и прочие пиктограммы и т.п.. В нижней части знака 5.51 отмечается расстояние от места установления знака к перекрестку или начала полосы торможение. 
Знак 5.51 используется также для того, чтобы указать на объезд участков дорог, на которые установлены один из запрещающих знаков 3.15-3.19.

 

5.52.1

Предшествующий указатель направления

5.52.2

Предшествующий указатель направления

"Предшествующий указатель направления".

 

5.53.1

Указатель направления

5.53.2

Указатель направления

"Указатель направления". Информирует о направлении движения к указанным на нем пунктов.

 

5.54

Указатель направлений

"Указатель направлений". Информирует о направлениях движения к указанным на нем пунктов. 
На знаках 5.53 и 5.54 может быть указан расстояния к обозначенных на них объектов (км), нанесены изображения знаков 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 6.1-6.24, символы аэропорта, спортивные и прочие пиктограммы.

 

5.55

Схема движения

"Схема движения". Маршрут движения на перекрестке в случае запрета отдельных маневров или разрешенные направления движения на сложном перекрестке.

 

5.56

Схема объезда

"Схема объезда". Маршрут объезда участка дороги, которая временно закрыта для движения.

 

5.57.1

Направление объезда

, 5.57.2

Направление объезда

"Направление объезда". Направление объезда участка дороги, которая временно закрыта для движения.

 

5.58.1

Название объекта

и 5.58.2

Название объекта

"Название объекта". Название объекта другого, чем населенный пункт (улица, речка, озеро, перевал, выдающееся место и др.).

 

5.59

Указатель расстояний

"Указатель расстояний". Дистанция до населенных пунктов (км), расположенных на маршруте.

 

5.60

Километровый знак

"Километровый знак". Дистанция от начала дороги (км).

 

5.61.1.

Номер маршрута

, 5.61.1.

Номер дороги, маршрута

, 5.61.2.

Номер дороги, маршрута

, 5.61.3.

Номер дороги, маршрута

"Номер дороги, маршрута". Знаки 5.61.1 - номер, предоставленный дороге (маршруту); 5.61.2, 5.61.3 - номер и направление дороги (маршрута).

 

5.62

Место остановки

"Место остановки". Место остановки транспортных средств во время действия запретного сигнала светофора (регулировщика) или перед железнодорожными переездами, движение которых регулируется светофорами.

 

Знаки 5.17.1 и 5.17.2 с соответствующим количеством стрелок используются на дорогах, которые имеют три полосы и большее, если в каждом направлении насчитывается неодинаковое количество полос движения. 
С помощью знаков 5.17.1 и 5.17.2 со сменным изображением организовывается реверсивное движение.

Знаки 5.16 и 5.18, которые разрешают поворот в левую сторону из крайней левой полосы, разрешают и разворот с этой полосы. 
Действие знаков 5.16 и 5.18, установленных перед перекрестком, распространяется на все перекрестки, если следующие знаки 5.16 и 5.18, установлены на нем, не дают других указаний.

Действие знаков 5.31, 5.33 и 5.39 распространяется на всю обозначенную ими территорию. 
Отдельные дворовые территории знаками 5.31 и 5.32 не обозначаются, но на таких территориях действуют требования раздела 26этих Правил.

Знаки 5.51-5.54, что установленные вне населенного пункта, имеют зеленый или синий фон, если они установлены соответственно на автомагистрали или другой дороге. Вставка на синем или зеленом фоне означает, что движение к указанному населенному пункту или объекта осуществляется соответственно по дороге другой, чем автомагистраль, по ли автомагистрали. Знаки 5.51-5.54, которые установлены в населенном пункте, должны иметь белый фон. Вставки на синем или зеленом фоне означают, что движение к указанному населенному пункту или объекта осуществляется соответственно по дороге другой, чем автомагистраль, по ли автомагистрали.

6. Знаки сервиса

6.1

Пункт первой медпомощи

"Пункт первой медпомощи".

 

6.2

Больница

"Больница".

 

6.3

Телефон для вызова аварийной службы

"Телефон для вызова аварийной службы".

 

6.4

Огнетушитель

"Огнетушитель".

 

6.5

Пункт технического обслуживания

"Пункт технического обслуживания".

 

6.6

Пункт мойки автомобилей

"Пункт мойки автомобилей".

 

6.7

Автозаправочная станция

"Автозаправочная станция".

 

6.8

Телефон

"Телефон".

 

6.9

Пункт справочной службы

"Пункт справочной службы".

 

6.10

Пост ГАИ

"Пост ГАИ".

 

6.11

Туалет

"Туалет".

 

6.12

Питьевая вода

"Питьевая вода".

 

6.13

Ресторан или столовая

"Ресторан или столовая".

 

6.14

Кафе

"Кафе".

 

6.15

Место отдыха

"Место отдыха".

 

6.16

Отель или мотель

"Отель или мотель".

 

6.17

Туристическая база

"Туристическая база".

 

6.18

Кемпинг

"Кемпинг".

 

6.19

Место стоянки прицепов у кемпинга

"Место стоянки прицепов у кемпинга".

 

6.20

Участок для лагеря автотуристов и место стоянки прицепов у кемпинга

"Участок для лагеря автотуристов и место стоянки прицепов у кемпинга".

 

6.21

Дома отдыха

"Дома отдыха".

 

6.22

Начало пешеходного маршрута

"Начало пешеходного маршрута".

 

6.23

Пляж или бассейн

"Пляж или бассейн".

 

6.24

Выдающиеся места

"Выдающиеся места".

 

7. Таблички к дорожным знакам

7.1.1

Дистанция до объекта

, 7.1.2

Дистанция до объекта

, 7.1.3

Дистанция до объекта

, 7.1.4

Дистанция до объекта

"Дистанция до объекта". Указывают: 7.1.1 - дистанция от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), расположенного впереди за ходом движения; 7.1.2 - дистанция от знака 2.1

до перекрестка в том случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.2

; 7.1.3 и 7.1.4 - дистанция до объекта, который находится в стороне от дороги.

 

7.2.1

Зона действия

, 7.2.2

Зона действия

, 7.2.3

Зона действия

, 7.2.4

Зона действия

, 7.2.5

Зона действия

,

 

7.2.6

Зона действия

"Зона действия". Указывают: 
7.2.1 - длину опасного участка, обозначенного предупредительными знаками, или зону действия запрещающих и информационно-указательных знаков; 
7.2.2 - зону действия запрещающих знаков 3.34

3.35

, 3.36

, 3.37

, а также длину одного или нескольких расположенных одна за другой остановочных площадок площадок; 
7.2.3 - Конец зоны действия знаков 3.34

, 3.35

, 3.36

3.37


7.2.4 - на то, что транспортное средство находится в зоне действия знаков 3.34-3.37; 
7.2.5, 7.2.6 - направление и зону действия знаков 3.34

, 3.35

, 3.36

, 3.37

в случае запрета остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада застройки и др. В случае применения вместе с запрещающими знаками таблички уменьшают зону действия знаков.

 

7.3.1

Направление действия

, 7.3.2

Направление действия

и 7.3.3

Направление действия

"Направление действия". Показывают направления действия знаков, расположенных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, которые расположенные непосредственно возле дороги.

 

7.4.1

Время действия

, 7.4.2

Время действия

, 7.4.3

Время действия

, 7.4.4

Время действия

, 7.4.5

Время действия

, 7.4.6

Время действия

, 7.4.7

Время действия

"Время действия".

 

Табличка 7.4.1 - субботние, воскресные и праздничные дни, 7.4.2 - рабочие дни, 7.4.3 - дни недели, 7.4.4-7.4.7 - дни недели и время поры, на протяжении которых действует знак.

7.5.1

Вид транспортного средства

, 7.5.2

Вид транспортного средства

, 7.5.3

Вид транспортного средства

, 7.5.4

Вид транспортного средства

, 7.5.5

Вид транспортного средства

, 7.5.6

Вид транспортного средства

, 7.5.7

Вид транспортного средства

, 7.5.8

Вид транспортного средства

"Вид транспортного средства". Указывают вид транспортного средства, на который распространяется действие знака. Табличка 7.5.1 распространяет действие знака на грузовые автомобили (в том числе с прицепом) с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, 7.5.3 - на легковые автомобили, а также грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т.

 

7.6.1

Способ постановки транспортного средства на стоянку

, 7.6.2

Способ постановки транспортного средства на стоянку

, 7.6.3

Способ постановки транспортного средства на стоянку

, 7.6.4

Способ постановки транспортного средства на стоянку

, 7.6.5

Способ постановки транспортного средства на стоянку

"Способ постановки транспортного средства на стоянку". 
Указывают: 
7.6.1 - все транспортные средства должны быть поставлены на стоянку на проезжей части вдоль тротуара, 
7.6.2-7.6.5 - способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара и ее использования. В населенных пунктах, где стоянка разрешена на левой стороне улицы, могут быть примененные таблички 7.6.1-7.6.5 с зеркальным изображением символов.

 

7.7

Стоянка с неработающим двигателем

"Стоянка с неработающим двигателем". Указывает, что на стоянке, обозначенной знаками 5.38

или 5.39

, разрешается оставлять транспортные средства только с неработающим двигателем.

 

7.8

Направление главной дороги

"Направление главной дороги". Направление главной дороги на перекрестке. Применяется со знаками 2.1

,2.2

,2.3

 

7.9

Полоса движения

"Полоса движения". Определяет полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора.

 

7.10

Количество поворотов

"Количество поворотов". Применяется со знаками 1.3.1

и 1.3.2

, если поворотов три и более. Количество поворотов может непосредственно сказываться и на знаках 1.3.1

и 1.3.2

.

 

7.11

Паромная переправа

"Паромная переправа". Указывает на приближение к паромной переправе и применяется со знаком 1.8

.

 

7.12

Гололед

"Гололед". Означает, что действие знака распространяется на зимний период времени, если проезжая часть может быть скользкой.

 

7.13

Влажное покрытие

"Влажное покрытие". Указывает, что действие знака распространяется на период, если покрытие проезжей части влажное или мокрое. 
Таблички 7.12 и 7.13 применяются с знаками 1.13

, 1.38

, 1.39

, 3.1

, 3.2

,3.3

,3.4

, 3.6

, 3.7

, 3.8

, 3.9

, 3.10

, 3.11

, 3.12

, 3.13

, 3.14

, 3.25

, 3.27

, 3.29

, 3.31

.

 

7.14

Платные услуги

"Платные услуги". Указывает, что услуги предоставляются только за плату.

 

7.15

Место для обзора автомобилей

"Место для обзора автомобилей". Означает, что на площадке, обозначенной знаками 5.38

или 6.15

, есть эстакада или обзорная канава.

 

7.16

Слепые пешеходы

"Слепые пешеходы". Указывает, что пешеходным переходом пользуются слепые граждане. Применяется с знаками 1.32

, 5.35.1

, 5.35.2

и светофорами.

 

7.17

Инвалиды

"Инвалиды". Указывает, что действие знака 5.38

распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которые установлены опознавательный знак "Инвалид"

соответственно требованиям этих Правил.

 

7.18

Кроме инвалидов

"Кроме инвалидов". Указывает, что действие знака не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которые установлены распознавательный знак "Инвалид"

соответственно требованиям этих Правил. Применяется со знаками 3.1

, 3.34

, 3.35

, 3.36

, 3.37

, 3.38

.

 

7.19

Ограничение продолжительности стоянки

"Ограничение продолжительности стоянки". Определяет максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаками 5.38

и 5.39

.

 

7.20

Действует от ...

"Действует от ...". Указывает дату (день, месяц, год), с которого приобретают силу требования дорожного знака. Табличка устанавливается за 14 суток до начала действия знака и снимается через месяц после того, как начал действовать знак. 
Таблички размещаются непосредственно под знаками, с которыми они применяются. Таблички 7.2.2

Зона действия
7.2.3
Зона действия
7.2.4
Зона действия
7.8
Направление главной дороги
в случае расположения знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром, размещаются сбоку от знаков.